URZĄD MIEJSKI W SANDOMIERZU

WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO

PL. PONIATOWSKIEGO 3

27-600 SANDOMIERZ

Informacje w sprawie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (kto i kiedy winien składać deklaracje, druki deklaracji, jak segregować odpady, harmonogram odbioru odpadów, zasady funkcjonowania pszok itp. Itd.), można uzyskać w Wydziale Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 1:

  • Pokój nr 117 (II piętro)
  • tel 15/815 41 51 
  • email: zenon.smuniewski@um.sandomierz.pl

Informacje dotyczące ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaległości, nadpłaty, rozliczenia z tytułu opłat) można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3:

  • Pokój nr 25 (I piętro)
  • tel 15/815 42 11
  • email: barbara.kubik@um.sandomierz.pl